Privacy verklaring


Welke gegevens verzamelt deze site en hoe gaan wij daar mee om?

Vleesveebedrijf ter Schure, gevestigd aan Basserweg 4, 8432 TD, de Basse
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens verkregem via deze website zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Vleesveebedrijf ter Schure
Basserweg 4
8432 TD de Basse

tel. +31 (0)6 10 89 1900

Mw. M. Donker is de Functionaris Gegevensbescherming van Vleesveebedrijf ter Schure. Zij is te bereiken via: [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vleesveebedrijf ter Schure vraagt, wanneer  u ons contactformulier gebruikt via de website de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres.
  • IP adressen worden bij normaal website bezoek niet opgeslagen. Alleen bij ongeoorloofd bezoek (poging tot inbraak, foutief inloggen) wordt een ip adres te beveiliging vanuit beveiliging doeleinden opgeslagen)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van wie dan ook.
Als u van mening bent dat wij zonder  toestemming toch persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via  [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij wel gegevens verwerken
Vleesveebedrijf ter Schure heeft uw naam, mailadres en telefoonnummer nodig om:

  • Contact met u op te kunnen nemen om onze diensten te kunnen leveren
  • Vleesveebedrijf ter Schure analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Wij slaan uw ip adres niet op!
Ook de website bezoeken worden geanalyseerd zonder dat het ip adres opgeslagen wordt.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Vleesveebedrijf ter Schure neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vleesveebedrijf ter Schure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Onze analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd.
Aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
Wij slaan geen IP adressen op.

Formulier inzendingen worden 31 dagen bewaard op de server. Na deze periode worden deze geautomatiseerd verwijderd van deze server.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Vleesveebedrijf ter Schure verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vleesveebedrijf ter Schure gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U kunt ons cookiegebruik checken via de volgende link:
http://www.cookiechecker.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens, mochten wij die van u verzameld hebben in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vleesveebedrijf ter Schure en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vleesveebedrijf ter Schure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]